Bugetul Ministerului Turismului crește, în 2017, la 80 de milioane de lei


Stacks of coins with the word BUDGET isolated on white background

Propunerea bugetară pentru Ministerul Turismului în 2017 se ridică la 80 de milioane de lei, în creștere cu peste 31 milioane de lei față de anul anterior, conform proiectului de buget publicat, luni, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

În bugetul ministerului sunt prevăzute transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism în valoare de 25 milioane de lei. Programele din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) au prevăzut un buget de 783.000 lei. Bugetul de cheltuieli curente crește la 75,270 milioane lei, comparativ cu 48,904 milioane lei, anul anterior. În buget sunt cuprinse fonduri de 680.000 lei pentru ‘Contribuții și cotizații la organisme internaționale’.

Prioritățile strategice pe termen mediu ale ministerului vizează dezvoltarea turismului intern și a turismului de incoming în vederea îmbunătățirii circulației turistice în paralel cu conservarea patrimoniului natural și cultural, creșterea notorietății destinațiilor turistice din România pe piața internă și internațională, diversificarea și dezvoltarea produselor turistice românești și creșterea calității serviciilor turistice.

Conform documentului, Ministerul Turismului are în vedere pentru 2017 creșterea încasărilor din turism ca procent în
PIB până la 2% comparativ cu 2016 când a fost de 1,8%, creșterea circulației turistice cu 10%, precum și reducerea cu 1% a migrației forței de muncă din sectorul turism. Conform programului de marketing, Ministerul Turismului are în vedere creșterea numărului înnoptărilor, într-un ritm mediu anual de 12,5% pentru turiștii străini și de 9,5% pentru turiștii români. Conform indicatorilor stabiliți, Ministerul Turismului și-a propus creșterea sumelor cheltuite/pachet turistic de către vizitatorii străini, ajungând în anul 2021, la 675 de euro, iar pentru turiștii români, la 270 de euro.

Sursele de finanțare pentru Ministerul Turismului sunt asigurate 100% din bugetul de stat.

AGERPRES

Imparte acest articol