Ministrul Andreea Păstârnac va pune în practica Programul de Guvernare privind românii de pretutindeni


andreea_pastarnac_71503900

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni va realiza o mai bună coordonare și armonizare a programelor și proiectelor care au ca beneficiari românii de peste hotare.

Vom creşte gradul de transparență și eficiență a finanțării proiectelor care se adresează comunităților de români din afara granițelor. Nu în ultimul rând, printr-o bugetare corespunzătoare vom realiza acțiuni și proiecte de mai mare amploare (Mapping, Centenarul 2018, Muzeul Diasporei Românești, ARC într-o nouă formulă, Zilele mass-media românești de peste hotare, competiții sportive internaționale cu participarea românilor de peste hotare). Totodată va fi realizată o nouă strategie pentru românii de peste hotare, ținând seama de evoluțiile complexe curente și viitoare, politice și economice, la nivel global și regional, care afectează comunitățile românești din lume.

„Programul de Guvernare pornește de la preocupările şi problemele comunităților românești de peste hotare, fie că vorbim despre diaspora de mobilitate, fie de minoritățile din jurul granițelor”, se arată în programul de guvernare care ar trebui sa fie pus în practica de cabinetul Grindeanu.

Comunitățile istorice din jurul granițelor sunt interesate în mod special de:

Respectarea drepturilor persoanelor care aparțin comunităților minorităților românești din statele din vecinătatea României, în conformitate cu standardele europene;

Afirmarea, conservarea și promovarea identității culturale, lingvistice și spirituale;

Dreptul de a învăța și de a se exprima liber în limba română;

Dezvoltarea și afirmarea mediului asociativ din respectivele comunități;

Studiul și evoluțiile legate de procesul de integrare european a Republicii Moldova;

Evoluțiile politice regionale și internaționale care pot avea efecte în comunitățile de români.

Diaspora de mobilitate are o problematică specifică legată în primul rând de:

Tratamentul egal și nediscriminatoriu, garantarea exercitării complete a cetățeniei europene, integrarea deplină în spațiul Schengen și eliminarea restricțiilor pe piața muncii (dreptul muncii, libera circulație, traficul de persoane etc.);

Relația cu autoritățile statului român;

Situația familiilor rămase în țară;

Modalități de reintegrare a românilor din diaspora care doresc să revină în țară;

Afirmarea, conservarea și promovarea identității culturale, lingvistice și spirituale;

Dezvoltarea și afirmarea mediului asociativ;

Evoluțiile politice regionale și internaționale (Brexit, manifestări xenofobe și rasiste, criza migranților).

MĂSURI

1. Program pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității românești – CULTURĂ

Acest program are ca scop, pe de o parte, păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din vecinătate, din emigrație și din diaspora de mobilitate, precum și întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării. În acest sens, Guvernul va continua programele prevăzute în strategia existentă, care, în timp, s-au dovedit utile scopului pentru care au fost inițiate și va începe altele noi.

Guvernul va continua programul „Constantin Brâncuși”. În cadrul acestuia se va pune un accent sporit pe promovarea valorilor culturale și spirituale românești, la nivelul opiniei publice din statele de reședință/domiciliu, susținerea tradițiilor și obiceiurilor locale românești precum și identificarea mai bună și promovarea elitelor românești.

Programul va fi susținut prin:

Înființarea a 5 noi centre culturale ale românilor de pretutindeni și sprijinirea celor existente;

Realizarea de studii privind patrimoniul comunităților românești;

Organizarea și susținerea activității curente a bibliotecilor românești;

Susținerea afirmării și promovarea artiștilor de origine română din străinătate;

Recuperarea, restaurarea, întreținerea de muzee, case memoriale, monumente istorice și de artă etc. Amenajarea Casei Memoriale „Aron Pumnul” din Cernăuți și organizarea în incinta acesteia a unui muzeu în memoria lui Mihai Eminescu și Aron Pumnul vor constitui oprioritate;

Deschiderea a 5 noi Centre de Informare ale României pe modelul celui de la Comrat.

2. Program pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității românești – EDUCAȚIE

În domeniul educației, Guvernul va continua programul „Nicolae Iorga”, program ce își propune să sprijine procesul de integrare a românilor care își au domiciliul/reședința în străinătate în paralel cu păstrarea și afirmarea identității lingvistice a românilor de pretutindeni și să formeze noi generații care să reprezinte România și interesele românești în străinătate. Realizarea acestor obiective se va face prin:

Organizarea de cursuri de limbă, cultură și civilizație română în centre universitare și școli din țări cu comunități românești.

Sprijinirea înființării de clase cu predare în limba română;

Dezvoltarea și modernizarea rețelei de școli, grădinițe, biblioteci și centre culturale în țările cu comunități românești cu accent pus pe comunitățile din vecinătate;

Trimiterea de cărți și materiale educaționale moderne către biblioteci și unități din vecinătate și alte țări în care trăiesc comunități de români;

Organizarea de tabere și școli de vară în România. Astfel, proiectul „ARC” va continua și va fi extins și pentru perioada de iarnă.

3. Program pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității românești – SPIRITUALITATE ȘI TRADIȚIE În domeniul spiritualității și tradiției, Guvernul își propune să păstreze identitatea spirituală și respectarea libertății religioase a românilor de pretutindeni prin continuarea programului „Andrei Șaguna”. Astfel, se va susține:

Organizarea în cadrul parohiilor, a evenimentelor tradiționale;

Sprijinirea dezvoltării de acțiuni educaționale în cadrul parohiilor;

Sprijinirea acțiunilor caritabile inițiate de biserici;

Construirea, conservarea, repararea unor biserici în locuri unde există comunități mari de români.

4. Program pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității românești – MASS MEDIA

În ceea ce privește mass-media, Guvernul va continua programul „Mihai Eminescu”, în scopul păstrării și afirmării identității culturale a românilor, promovării României și a valorilor comunităților românești, păstrării unor mai bune legături cu țara a românilor care au domiciliul/reședința în străinătate și apărării intereselor comunităților românilor.

În acest sens se va susține și se va extinde:

Sprijinirea funcționării presei de limba română în mediul virtual;

Organizarea și susținerea stagiilor de pregătire profesionale;

Sprijinirea parteneriatelor între mass-media din țară și mass-media de limba română din străinătate.

5. Program pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității românești – SOCIETATEA CIVILĂ

Societatea civilă va fi sprijinită de către Guvern prin programul „Dimitrie Gusti”, având ca scop sprijinirea, consolidarea și extinderea mediului asociativ în comunitățile locuite de români și solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităților de români. Aceste obiective vor fi atinse prin:

Încurajarea și sprijinirea mediului asociativ;

Sprijinirea activității de networking între asociații sau între asociații și autorități;

Încurajarea inițierii de proiecte de anvergură;

Susținerea proiectelor și programelor de cunoaștere a drepturilor pe care românii le au în țările de domiciliu/reședință.

6. Centenarul 2018

Un obiectiv ce va beneficia de sprijinul Guvernului va fi „Centenarul 2018″ care va fi abordat prin prisma păstrării şi promovării ideii de apartenență la romanitate, promovarea imaginii României și educația tinerei generații în spiritul respectului față de valorile românești. În acest sens, Guvernul va sprijini:

Inițiativele locale de celebrare a „Centenarului 2018″ (prin crearea „Fondului Centenar 2018″);

Organizarea de conferințe, seminarii, simpozioane, acțiuni culturale etc. având ca temă „Centenarul 2018″;

Sprijinirea acțiunilor de anvergură care să contribuie la promovarea valorilor românești în țările unde există comunități semnificative de români;

Accesul la contribuția pe care artiști de origine română din străinătate au avut-o la promovarea culturii românești.

7. Program pentru apărarea drepturilor, libertăților și demnității românilor

Guvernul va garanta exprimarea neîngrădită, de către toți românii, a opțiunilor politice. În acest sens, Guvernul va asigura, în plan executiv, toate condițiile pentru ca românii, inclusiv cei din afara granițelor țării, să-și poată exercita dreptul de a-și exprima opțiunile politice.

În același timp, Guvernul va sprijini comunitățile românești în așa fel încât să se asigure de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și nediscriminării de către administrațiile țărilor în care trăiesc.

Guvernul va acorda sprijin și servicii de asistență, în acord cu normele în domeniu și cu statutul României, de stat membru al UE.

În cadrul raporturilor bilaterale cu statele din vecinătate și din Balcani în care trăiesc etnici români, Guvernul va urmări aplicarea corespunzătoare a normelor europene privind tratamentul minorităților naționale aflate pe teritoriul unui stat, precum și un echilibru între drepturile asigurate în acest domeniu minorităților naționale de către statul român și cele asigurate minorității române de pe teritoriul statului partener.

Guvernul va acționa pentru ca accesul lucrătorilor români pe piața muncii să se facă nediscriminatoriu.

În același timp, Guvernul va contribui la consolidarea parteneriatului dintre autoritățile române din străinătate în vederea găsirii de soluții noi la problemele cu care se confruntă cetăţenii, din perspectiva apărării drepturilor, libertăților și demnităților românilor.

Numărul consulatelor va crește în funcție de solicitările și de condițiile existente. Calitatea serviciilor consulare se va îmbunătăți în sensul aplicării noilor tehnologii și a noilor mijloace de comunicații. În același timp, consulatele itinerante își vor găsi utilitatea în zonele unde nu sunt îndeplinite condițiile înființării de noi consulate.

Guvernul va sprijini păstrarea și afirmarea identității românești din punct de vedere etnic, culturalreligios și lingvistic.

8. Program pentru susținerea procesului de integrare a românilor în țările unde trăiesc, studiază sau muncesc

Guvernul, în paralel cu sprijinul acordat în scopul păstrării, dezvoltării și afirmării identității românești, va urmări și simplificarea procesului de integrare a românilor în țările unde trăiesc, studiază sau lucrează.

Astfel, Guvernul va depune toate eforturile pentru a facilita contactul cu autoritățile locale și centrale din țările de adopție.

În același timp, românii vor fi încurajați să participe la luarea deciziilor în țările unde trăiesc, ținând seama și de legislația existentă.

Vor fi încurajate proiectele și programele având ca scop o mai bună informare privitoare la condițiile locale de muncă și de viață, în acest sens mediul asociativ, societatea civilă, biserica și mass-media având un rol foarte important. În paralel cu păstrarea identității românești se va încuraja integrarea în sistemul educațional local.

Guvernul va iniția campanii de informare a românilor care urmează să plece din țară, prin intermediul instituțiilor care au expertiză în domeniu pentru ca integrarea să fie un proces mai ușor.

Reprezentanții oficiali ai României vor avea un rol crescut pentru reușita procesului de integrare, ținând seama de avantajele și oportunitățile care decurg din statutul României ca stat membru al UE.

9. Înființarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

La acest moment există numeroase entități, autorități și structuri cu atribuții și preocupări în domeniul relațiilor cu românii de peste hotare. În ciuda eforturilor depuse, programele și acțiunile sunt, în multe cazuri, punctuale, nearmonizate. Fiecare structură are abordări proprii, iar lipsa de instrumente reale de implementare a unor decizii comune face ca activitatea Consiliului Consultativ Interinstituțional să nu aibă eficiența scontată.

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni va realiza o mai bună coordonare și armonizare a programelor și proiectelor care au ca beneficiari românii de peste hotare.

Vom creşte gradul de transparență și eficiență a finanțării proiectelor care se adresează comunităților de români din afara granițelor. Nu în ultimul rând, printr-o bugetare corespunzătoare vom realiza acțiuni și proiecte de mai mare amploare (Mapping, Centenarul 2018, Muzeul Diasporei Românești, ARC într-o nouă formulă, Zilele mass-media românești de peste hotare, competiții sportive internaționale cu participarea românilor de peste hotare). Totodată va fi realizată o nouă strategie pentru românii de peste hotare, ținând seama de evoluțiile complexe curente și viitoare, politice și economice, la nivel global și regional, care afectează comunitățile românești din lume.”

http://www.senat.ro/PAGINI/proiecte/GUV_201701/Program_de_Guvernare.pdf

Imparte acest articol