Vizita oficială în Vietnam a prim-ministrului Dacian Cioloș „Am avut azi, la Hanoi, o întâlnire emoționantă cu cetățeni vietnamezi care au studiat la noi în țară”


Dan Ciolos Vietnam

Dacian Cioloş : Am avut azi, la Hanoi, o întâlnire emoționantă cu cetățeni vietnamezi care au studiat la noi în țară. Sute de oameni formați în România, oameni care, după decenii de când au fost ultima dată la noi, au păstrat un atașament remarcabil față de țara noastră. Această comunitate poate ajuta la reînnodarea relațiilor dintre Vietnam și România.

Legat de vizita oficială în Vietnam, puteți afla mai multe informații aici:http://bit.ly/29z2KOa

Informație de presă
Ref. la vizita oficială a premierului Dacian Cioloș în R. S. Vietnam

Programul vizitei oficiale a premierului Dacian Cioloș la Hanoi a cuprins azi și o întâlnire a prim-ministrului României cu membrii Asociației de Prietenie România-Vietnam, organizaţie care grupează o mare parte din cei peste 3.500 de studenți vietnamezi care au studiat în România.
În acest cadru, prim-ministrul Dacian Cioloş a anunțat că Guvernul de la Bucureşti va dubla numărul de burse acordate studenților vietnamezi care doresc să studieze în România și a subliniat că încurajează încheierea de acorduri inter-universitare menite să susţină o conlucrare eficientă între instituțiile de învățământ superior din România şi Vietnam.


Reamintim că după întâlnirea de ieri dintre prim-ministrul României, Dacian Cioloș, și omologul său vietnamez, Nguyen Xuan Phuc, a fost semnat Programul de cooperare în domeniul educației și formării, pentru perioada 2016-2020, între Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice al României și Ministerul Educației și Formării din Vietnam prin care Guvernul de la București va acorda 20 de burse de studiu pentru studenți vietnamezi.
Tot în cursul zilei de azi premierul Dacian Cioloș a avut întrevederi cu autoritățile locale din provincia Quang Ninh care au exprimat interesul pentru realizarea unei înfrățiri cu un județ din România.

Notă: Imagini de la evenimentul organizat de Asociația de Prietenie România-Vietnam găsiți la acest link: https://goo.gl/Xzhw4L (Ziua 3, Asociația de prietenie Vietnam-Romania)
Imagini video pe youtube.com: https://www.youtube.com/user/guvernulromaniei

 

***

Declarația comună a
prim-ministrului Dacian Cioloș,
și a prim-ministrului Republicii Socialiste Vietnam, Nguyen Xuan Phuc

1. La invitația primului ministru al Republicii Socialiste Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, primul ministru al României Dacian Cioloș a efectuat o vizită oficială în Vietnam, în perioada 11 -14 iulie 2016. În timpul vizitei, primul ministru Dacian Cioloș s-a întâlnit cu primul ministru Nguyen Xuan Phuc și a fost primit de către secretarul general Nguyen Phu Trongm și președintele Tran Dai Quang. De asemenea, primul ministru Dacian Cioloș a participat la Forumul de afaceri Vietnam-România, s-a întâlnit cu reprezentanți ai Asociației de prietenie Vietnam-România și a vizitat provincia Quang Ninh.
2. Într-o atmosferă prietenească de înțelegere reciprocă, cei doi prim-miniștri au trecut în revistă evoluțiile politice, sociale și economice din țările lor, precum și prioritățile de politică externă și economice ale acestora. Părțile au discutat, de asemenea, măsuri concrete de promovare a relațiilor bilaterale, precum și teme internaționale și regionale de interes comun.
3. Primul ministru Nguyen Xuan Phuc a reafirmat că R. S. Vietnam acordă întotdeauna o mare importanță prieteniei și cooperării în domenii diverse cu parteneri tradiționali din Europa Centrală și de Est, inclusiv România; a felicitat România pentru dezvoltarea națională robustă și pentru realizările obținute în urma integrării europene. Primul ministru Dacian Cioloș a apreciat rezultatele impresionante pe care poporul vietnamez le-a obținut în dezvoltarea economică și socială. Cei doi prim miniștri au apreciat valoarea prieteniei tradiționale dintre România și R. S. Vietnam și au salutat progresul substanțial dobândit în toate domeniile cooperării bilaterale din ultimii 66 de ani, recunoscând potențialul semnificativ pentru o cooperare extinsă. Cei doi prim-miniștri au evidențiat interesul special pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale.
4. Cele două părți au subliniat importanța deosebită a dialogului politic pentru aprofundarea înțelegerii reciproce și a încrederii între cele două țări, precum și pentru consolidarea relației bilaterale. În acest scop, cei doi prim-miniștri au convenit să intensifice dialogul bilateral la nivel înalt și să folosească oportunitățile oferite de conferințele și alte evenimente internaționale pentru a face un schimb de vederi pe teme de interes comun.
5. Cei doi prim-miniștri au convenit să extindă și să diversifice cooperarea economică, acordând atenție specială unor sectoare–cheie precum: comerț, energie, sectorul bancar, agricultură, industrie, infrastructură, tehnologia informației, știință și tehnologie, protecția mediului, schimbări climatice, turism și alte domenii de interes comun. De asemenea, au convenit să analizeze posibilitățile de cooperare între parcurile industriale, clusterele de afaceri și polii de competitivitate din România și R. S. Vietnam, și au încurajat participarea reciprocă la târgurile internațioanle organizate de fiecare parte. Forumul de afaceri organizat în marja vizitei oficiale în R. S. Vietnam și cea de a XV-a sesiune a Comisiei economice mixte desfășurate la Hanoi, la jumătatea lunii iunie 2016, au oferit condiții favorabile pentru ca oamenii de afaceri și investitorii din cele două țări să examineze oportunitățile de cooperare pragmatică.
Cei doi prim-miniștri au salutat rolul principal asumat de Camera de Comerț și Industrie a României și de Camera de Comerț și Industrie din R. S. Vietnam pentru a dezvolta pe mai departe agenda economică și a susține viitoare demersuri și contacte de afaceri.
Cele două părți au salutat încheierea negocierilor privind Acordul de Liber Schimb UE-Vietnam și au considerat că semnarea și implementarea rapidă a documentului vor contribui semnificativ la impulsionarea fluxurilor comerciale și investiționale dintre România și R. S. Vietnam și vor deschide calea recunoașterii în viitor a statutului de economie de piață pentru R. S. Vietnam.
6. Cele două părți au subliniat importanța consolidării cooperării bilaterale în domeniul științei și inovației și au convenit să accelereze încheierea noului Program de cooperare între Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România și ministerul Științei și Tehnologiei din R. S. Vietnam pentru anii 2017-2018.
7. Cei doi prim-miniștri au salutat semnarea, cu prilejul vizitei, a unor documente importante care să contribuie la extinderea cooperării bilaterale, după cum urmează:
• Programul de cooperare în domeniul culturii între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii, Sportului și Turismului din R. S. Vietnam, în vederea promovării valorilor culturale perene și a tradițiilor celor două țări și popoare.
• Programul de cooperare în domeniul educației și formării între Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România și Ministerul Educației și Formării din R. S. Vietnam pentru anii 2016-2020.
• Memorandumul de Înțelegere între CNTEE Transelectrica S.A. și VietNam Electricity, în vederea întăririi cooperării în domeniul energetic.
• Memorandumul de Înțelegere între Camera de Comerț și Industrie a României și Camera de Comerț și Industrie din R. S. Vietnam.
8. Primul ministru român a anunțat decizia de a dubla numărul burselor guvernamentale acordate tinerilor vietnamezi care doresc să studieze în România. În ultimii 66 de ani, România a oferit burse pentru mai mult de 3500 de studenți vietnamezi, prin programe guvernamentale și bilaterale de cooperare între universități românești și vietnameze. Cele două părți au remarcat cu satisfacție cooperarea academică evidențiată de semnarea recentă a memorandumurilor de înțelegere între Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, România și Universitatea de Petrol Ba Ria–Vung Tau din Vietnam, între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Științe Sociale din Hanoi, respectiv, Universitatea Phuong Dong din Vietnam.
9. Cei doi prim-miniștri au recunoscut necesitatea de a consolida cooperarea între autoritățile competente în domeniul aplicării legii și au salutat perspectiva semnării Acordului de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, a crimei organizate și a altor infracțiuni între cele două țări. Părțile au condamnat cu fermitate terorismul internațional și extremismul violent în toate formele și manifestările și au exprimat hotărârea de a adânci cooperarea în aceste domenii.
10. Cei doi șefi de guvern au convenit să susțină intensificarea contactelor interumane, ca modalitate importantă de creștere a înțelegerii reciproce și de dezvoltare durabilă a relațiilor bilaterale.
Cei doi prim-miniștri au recunoscut rolul proeminent al Asociației de prietenie Vietnam-România în promovarea legăturilor prietenești, a schimburilor economice și culturale între cele două țări, în cei 25 de ani de la înființare, prin construirea unei punți solide între popoarele român și vietnamez.
11. Cei doi șefi de guvern au luat notă cu satisfacție de cooperarea susținută dintre autoritățile locale din cele două țări, după modelul schimburilor dinamice dintre orașele Iași și Hue, Timișoara și Da Nang, Hunedoara și provincia Ninh Binh, Prahova și Hoa Binh, care conferă valoare adăugată substanțială relațiilor româno-vietnameze. Părțile au hotărât să impulsioneze și să diversifice acest cadru de cooperare. În acest scop, primul ministru Cioloș a vizitat provincia Quang Ninh și a avut întrevederi cu autorități locale de nivel înalt, care au oferit idei noi despre modalitățile de extindere a cooperării între autoritățile locale și organizațiile non-guvernamentale din România și R.S. Vietnam.
12. Cei doi prim-miniștri au dezbătut teme regionale și internaționale de interes comun și au subliniat cooperarea excelentă între România și R.S. Vietnam în cadrul formatului de cooperare Asia – Europa (ASEM). În apropierea celui de-al 11-lea Summit ASEM în Ulaanbaatar (15-16 iulie 2016), care aniversează 20 de ani de cooperare între Europa și Asia, cele două părți au reiterat rolul ASEM drept cadru important de dialog, ce contribuie la menținerea păcii, securității și a creșterii economice. Cei doi prim-miniștri au exprimat susținerea fermă pentru dezvoltarea procesului ASEM și au recunoscut tema conectivității drept factor- cheie pentru creșterea încrederii și stabilitate. Acest parteneriat este esențial atât pentru Europa, cât și pentru Asia, întrucât sprijină soluționarea în comun a provocărilor globale și regionale. În acest scop, cei doi șefi de guvern au evidențiat susținerea pentru soluționarea pe cale pașnică a disputelor în baza dreptului internațional, inclusiv UNCLOS.
13. Cele două părți au hotărât să coopereze în vederea implementării proiectelor sub-regionale Dunăre–Mekong, convenite în cadrul ASEM/Dialogul pentru dezvoltare sustenabilă, cu participarea autorităților centrale și locale. În acest sens, au salutat implementarea cuprinzătoare a Memorandumului de Înțelegere între Tulcea, situată în Delta Dunării, și provincia vietnameză Ben Tre, din Delta Mekongului, semnat în marja Summit-ului ASEM de la Milano (Italia), din 2014. Inițiativa Dunăre-Mekong reprezintă un instrument valoros pentru lansarea unor proiecte noi, ca parte a agendei de cooperare Europa-Asia.
14. Cele două părți au decis să consolideze în continuare cooperarea bilaterală în cadrul Organizației Națiunilor Unite, al ASEM, și sub auspiciile mecanismelor de cooperare UE-Vietnam și UE-ASEAN.
15. Primul ministru Nguyen Xuan Phuc a mulțumit Guvernului român pentru crearea unui mediu favorabil de viață, muncă și afaceri pentru comunitatea vietnameză din România. Primul ministru Dacian Cioloș a apreciat în mod deosebit contribuția comunității vietnameze din România în vederea întăririi și promovării prieteniei dintre cele două țări. Premierul a declarat că România va continua să susțină comunitatea vietnameză pentru a prospera și a se integra în comunitatea locală.
16. Părțile au exprimat satisfacția pentru rezultatele vizitei oficiale a primului ministru Dacian Cioloș și au apreciat că aceasta reprezintă un eveniment politic foarte semnificativ în consolidarea și promovarea legăturilor tradiționale de prietenie și cooperare în diverse domenii între România și R. S. Vietnam.
17. Primul ministru Dacian Cioloș a mulțumit autorităților vietnameze pentru primirea călduroasă a delegației române. Cu acest prilej, a adresat premierului Nguyen Xuan Phuc invitația oficială de a vizita România. Primul ministru Nguyen Xuan Phuc a exprimat sincere mulțumiri și a acceptat invitația. Perioada vizitei va fi stabilită pe canale diplomatice./.

 

***

În cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează la Hanoi astăzi, prim-ministrul României, Dacian Cioloș, a avut întrevederi cu omologul vietnamez Nguyễn Xuân Phúc, cu preşedintele R. S. Vietnam Trần Đại Quang și cu secretarul general Nguyễn Phú Trọng.

Vizita la Hanoi a prilejuit reluarea contactelor la nivel de prim-ministru între cele două țări, după 21 de ani și relansarea cooperării economice și sectoriale cu R.S. Vietnam – un partener tradițional al României în Asia.

În cadrul întâlnirii oficiale, premierii român și vietnamez au identificat noi oportunități de conlucrare economică în domenii precum cel energetic, industrial, agricol, bancar, al lucrărilor de infrastructură, IT, știință și tehnologie, dezvoltare durabilă şi turism.

O atenție specială a fost acordată domeniului energetic, context în care companiile românești Transgaz și Transelectrica au semnat Memorandumuri de înțelegere cu companiile de profil din Vietnam.

În cadrul vizitei au fost, de asemenea, semnate Programul de cooperare în domeniul educației și formării, pentru perioada 2016-2020, între Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice al României și Ministerul Educației și Formării din Vietnam, precum și Programul de cooperare în domeniul culturii, între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii, Sportului și Turismului din Vietnam.

De asemenea, cele două părţi au exprimat satisfacţia faţă de încheierea negocierilor asupra Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Vietnam şi au arătat că intrarea acestuia în vigoare va oferi un cadru economic lărgit de colaborare, cu efecte benefice pentru impulsionarea comerţului şi a investiţiilor.

Nu în ultimul rând, au fost discutate probleme de interes internațional și regional, referitoare în special la cooperarea dintre Asia și Europa în perspectiva Summit-ului ASEM care va avea loc în Mongolia în perioada 15-16 iulie și la care vor participa și cei doi șefi de guvern, Dacian Cioloş şi Nguyễn Xuân Phúc.

În marja vizitei a avut loc Forumul de afaceri româno-vietnamez, organizat de Camerele de comerț și industrie din cele două țări, și, în intervenția susţinută cu acest prilej, șeful executivului român a evidențiat posibilitățile substanţiale de cooperare și de investiții reciproce existente. Totodată, președinții celor două Camere de comerț, română și vietnameză, au semnat un protocol de cooperare.

***

COMUNICAT DE PRESĂ

Transelectrica și Transgaz au semnat, în Vietnam, memorandumuri de înțelegere pentru colaborări viitoare în domenii de interes bilateral

 

Reprezentații companiilor SNTGN Transgaz SA și CNTEE Transelectrica SA, prezenți în delegația oficială condusă de prim-ministrul Dacian Cioloș, în perioada 11-14 iulie a.c., în Vietnam, au semnat cu omologii lor două Memorandumuri de Înțelegere, după cum urmează:

• CNTEE Transelectrica SA si VietNam Electricity au semnat Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea și dezvoltarea relațiilor dintre România și Vietnam în domeniul electroenergetic.

În baza Memorandumului, valabil pentru perioada 2016-1019, cu posibilitatea de prelungire, cele două părți au convenit, printre altele:
o furnizarea de servicii reciproce de consultanță în probleme de interes specific;
o explorarea și elaborarea unor proiecte comune în sectorul energetic în baza unor cadre legale agreate reciproc;
o efectuarea unor schimburi de know-how și instruire în anumite arii de interes;
o derularea unor inițiative comune în domenii de cooperare de interes reciproc;
o participare comună la proiecte internaționale din domeniul energetic, cum ar fi: master plan-uri de dezvoltare a infrastructurii, servicii de consultanță, proiectare, construcții-montaj etc.

• SNTGN Transgaz SA și PVGASCITY JSC. au semnat Memorandumul de coperare prin care și-au exprimat intenția și angajamentul de a susține în comun proiecte reciproc avantajoase și de a dezvolta noi direcții de colaborare în domeniul transportului gazelor naturale.

Memorandumul conturează principiile de bază, responsabilitățile și cadrul pentru coordonarea activităților ce se vor realiza între cei doi parteneri și pune bazele dezvoltării unei colaborări ulterioare între aceștia.

Părțile semnatare au convenit să coopereze pentru o perioadă de un an, în baza unui studiu de piață, însă, după identificarea unui set de măsuri privind aspectele prioritare și definirea viziunii proprii strategice.

http://gov.ro/ro/stiri/vizita-oficiala-in-vietnam-a-prim-ministrului-romaniei-dacian-ciolo

 

Tags vietnam

Imparte acest articol