Prețurile la călătoriile cu metroul se vor majora, din luna martie, creșterea medie propusă de Metrorex fiind de circa 25%, iar abonamentul de 62 de călătorii va fi eliminat din portofoliul companiei, potrivit proiectului de Ordin al ministrului Transporturilor privind ajustarea tarifelor la călătoria cu metroul.

Potrivit sursei citate, în urma majorării tarifelor, Metrorex va înregistra o creștere lunară în valoare absolută a veniturilor din transportul călătorilor de circa 4,5 milioane de lei.

“Metrorex propune ajustarea de urgență a tarifelor de călătorie cu metroul, diferențiat, pe tipuri de titluri de călătorie, în sensul echilibrării prețului unitar per călătorie, concomitent cu încurajarea utilizării abonamentelor lunare cu plata în avans care asigură resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor de exploatare, dar care protejează călătorii fideli, creșterea medie fiind de circa 25%, ceea ce înseamnă o creștere lunară în valoare absolută a veniturilor din transportul călătorilor de aproximativ 4,5 milioane de lei”, se arată în Nota de fundamentare care însoțește proiectul de Ordin.

Potrivit propunerilor, prețul cartelei cu două călătorii va crește de la 4 lei la 5 lei (25%), cel al cartelei cu 10 călătorii de la 15 lei la 20 de lei (33,33%). Abonamentul săptămânal cu număr nelimitat de călătorii va costa 25 de lei, de la 20 de lei (25%), abonamentul lunar cu număr nelimitat de călătorii va ajunge la 70 de lei, de la 60 de lei în prezent (16,67%), în timp ce abonamentul de o zi se va scumpi la 8 lei, de la 6 lei (33,33%).

“Având în vedere numeroasele petiții înregistrate la SC Metrorex SA în ultimii trei ani cu privire la abonamentul lunar cu 62 de călătorii, precum și petițiile primite prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, prin care călătorii își exprimau nemulțumirile în ceea ce privește efectuarea numărului de călătorii în perioada de valabilitate a abonamentului (fie efectuarea integrală a numărului de călătorii înainte de expirarea perioadei de valabilitate de o lună a abonamentului, fie neefectuarea celor 62 de călătorii, caz ce conduce la nemulțumirea călătorilor în ceea ce privește plata călătoriilor neutilizate), SC Metrorex SA a analizat petițiile și propune eliminarea acestui titlu de călătorie, astfel călătorii fideli se pot orienta către alte titluri din portofoliul SC Metrorex SA, în principal către abonamentul lunar cu număr nelimitat de călătorii”, se spune în document.

Metrorex motivează creșterea tarifelor prin faptul că subvenția de la bugetul de stat care i-a fost alocată, prin Legea bugetului de stat nr.186 /2014 pentru anul 2015, în valoare de 328 milioane de lei, reprezintă circa 88% din necesarul fundamentat de societate în valoare totală de 373 milioane de lei. Pe primele 2 luni (ianuarie, februarie) 2015, conform programului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, cheltuielile totale ale societății pentru asigurarea serviciului public de transport călători cu metroul reprezintă circa 108,760 milioane de lei, în timp ce veniturile totale sunt de aproape 102,202 milioane de lei, ceea ce conduce la înregistrarea unui rezultat negativ al exercițiului financiar pe primele două luni de aproximativ 65,577 milioane de lei.

Subvenția de la bugetul de stat alocată pe primele două luni din 2015 pentru Metrorex este în valoare de 54,6 milioane de lei, iar subvenția necesară pentru acoperirea integrală a cheltuielilor este de 61,158 milioane de lei, astfel că raportul dintre sumele necesare și cele alocate este de 112,01%, valoare ce va trebui acoperită din veniturile proprii rezultate din ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul.

Pentru următoarele 10 luni (martie — decembrie) 2015, cheltuielile totale ale societății pentru asigurarea serviciului public de transport călători cu metroul sunt de circa 574,67 milioane de lei, în timp ce veniturile totale, în cazul neajustării tarifelor la călătoria cu metroul, sunt de aproape 537,748 milioane de lei, ceea ce conduce la înregistrarea unui rezultat negativ al exercițiului financiar pentru perioada martie — decembrie 2015 în valoare de aproximativ 36,923 milioane de lei.

Subvenția de la bugetul de stat alocată pe perioada martie — decembrie 2015 este de 269,400 milioane de lei, iar subvenția necesară pentru acoperirea integrală a cheltuielilor este de 307,842 milioane de lei, astfel că raportul dintre subvenția necesară și subvenția alocată, valoare ce trebuie acoperită din veniturile proprii rezultate din ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul este de 114,27 % pentru perioada martie — decembrie 2015.

“Facem precizarea că odată cu prezentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor din data de 15.01.2015 S.C Metrorex S.A a primit aviz favorabil din partea Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul începând cu luna martie 2015”, se mai spune în nota de fundamentare.

Ultima majorare de tarif la metrou a avut loc pe data de 4 august 2012, iar indicele de majorare a fost de circa 24%.

agerpres.ro