Familia Chiş din Oradea a pornit în 2012 împreună cu un antreprenor italian o afacere bazată pe comer­cia­lizarea de ciuperci şi fructe de pă­dure, iar brandul Grădina Pă­du­rii a ajuns în pre­zent pe pieţele din Aus­tria, Ger­ma­nia, Elve­ţia şi Italia, cu­cerind bucă­tarii unor mari restau­ran­te din Ro­ma, Veneţia sau Milano.

„Marele avantaj al Ro­mâniei este că, în cursul unui an, datorită unui mi­cro­climat unic, poa­te livra ciuperci proaspete şase sau chiar şapte luni pe an, faţă de alte pieţe care nu pot face asta mai mult de trei luni pe an“, a spus Alexandru Chiş, acţionar al com­paniei Rom­tran­silvan Logistic, care deţine brandul Grădina Pădurii.

Compania a avut în 2013, primul an complet de funcţionare,afaceri de 4 milioane de lei, iar în 2015 s-a apro­piat de 20 de milioane de lei. Firma li­vrea­ză anual aproximativ 100 de tone de ciuperci pe piaţa internă şi 400 de to­ne pe cea externă, în va­rian­ta proas­pătă sau proce­sa­tă, cărora li se adaugă alte 80 de tone de nucă.

„Cu ajutorul băncilor şi al eco­no­miilor personale au fost făcute pri­mele investiţii fără de care nu pu­team să ne atingem scopurile. De la ca­mioa­nele de 15 tone am tre­cut la ce­le de 3,5 tone. Am făcut primele eti­che­te aşa cum ne-am priceput şi am mers cu ele la marii retaileri“, poves­teşte Alexandru Chiş, care îi are de anul trecut alături în afacere şi pe cei doi copii (Bianca şi Bogdan).

 

sursa: http://gazetaromaneasca.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *