La sfârșitul săptămânii trecute s-a încheiat vizita oficială pe care delegația parlamentară din România, condusă de preșe­dintele P.S.D., Liviu Dragnea, a efectuat-o în Israel, la invitația liderului opoziției, Itzhak Her­zog, președinte al Partidului Muncii.
Membrii delegației parla­mentare din România – din care a făcut parte și Silviu Wexler, consilierul personal al preșe­dintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer – s-au întâlnit în Israel cu primul ministru Beniamin Neta­niahu, cu președintele Parti­dului Muncii Itzhak Herzog, cu președintele Knesetului, Iuli Edelstein, cu Tzipi Livni, liderul Partidului „Hatnua”, cu Ioseph Iona, președintele Grupului parlamentar de prietenie Israel – România, cu Zahava Galon, președinte al Partidului Meretz și Ilan Ghilon, vicepreședintele acestui partid (originar din România).
De asemenea, președintele P.S.D., Liviu Dragnea, s-a întâlnit cu ministrul Sănătății, Iaakov Litzmn, cu ministrul Energiei, Yuval Steinitz, cu ministrul Infor­mațiilor, Ghilad Erdan și cu mi­nistrul Absorbției, Zeev Elkin.
Membrii delegației au vizitat Muzeul Yad va Shem și au de­pus o coroană cu flori în me­moria victimelor Holo­caustului, iar joi seara, la ora 18.00, s-au întâlnit cu conducători și mem­bri ai comunității origi­narilor din România. La întâlnire au par­ticipat reprezentanții organi­zațiilor A.M.I.R., H.O.R., condu­cerea Bnei Brith Israel, repre­zentanți ai grupului Shorashim Romanim (Rădăcini românești), zia­riști din Israel și din Ro­mânia.
Bineînțeles, din programul delegației a făcut parte și între­vederea cu președintele filialei P.S.D. din Israel, domnul Ar­mand Shor, vizitarea locurilor sfinte și a Așezământului Ro­mânesc din Ierusalim, precum și întâlnirea cu Theophilos al III-lea, Patriarh al Ierusalimului.
Pentru cititorii ziarului nostru, președintele P.S.D., Liviu Dragnea, a avut amabilitatea de a ne răspunde la câteva întrebări:
D.M. – Nu sunteți la prima vizită în Israel, dar de data aceasta ați venit în calitate de președinte al celui mai mare partid reprezentat în Parla­mentul României (partid care are o filială și în Israel) și prima întâlnire pe care ați avut-o imediat după decolare a fost cu premierul israelian Beniamin Netaniahu. Am aflat că întâl­nirea a fost programată pentru circa o jumătate de oră și a durat… o oră și jumătate. Puteți să ne spuneți ce ați discutat și cu ce impresii vă întoarceți în România după întrevederea cu primul ministru israelian?
L.D. – Cred că a fost o întâlnire foarte bună, care va da roade și am fost extrem de mulțumit când am aflat că și premierul Netaniahu a rămas cu aceeași impresie.
Am subliniat, în cursul întâl­nirii faptul că regret mult să văd că populația israeliană este profund afectată de agravarea situației de securitate, de ase­menea că am fost extrem de impresionat de tragedia familiei în care o tânără femeie, mamă a șase copii, a fost ucisă în propria sa casă, sub ochii copiilor ei. Am transmis premierului Netaniahu condoleanțele noastre sincere. De asemenea, am subliniat res­ponsabilitatea noastră, a tuturor politicienilor de a lupta împo­triva oricăror forme de terorism.
D.M. – I-ați înmânat primului ministru Netaniahu un album de fotografii cu sinago­gile din România din partea președin­telui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, deputat în Parlamentul Româ­niei. Cum a primit premie­rul israelian acest cadou?
L.D. – Reacția a fost extra­ordinară, a privit fiecare foto­grafie în parte și s-a oprit în­delung asupra imaginilor Tem­plului Coral din București pe care ne-a dezvăluit că l-a vi­zitat înainte de restaurare. Pri­mul ministru a avut amabi­li­tatea să-mi mulțumească pentru spri­jinul și implicarea în pro­cesul de restaurare și consolidare a Templului în perioada în care am fost vicepremier și ministru al Dezvoltării regionale. Pre­mierul a spus chiar că… „În Israel nu există o asemenea bijuterie arhitectonică de o frumusețe rară”.
D.M. – Știu că președintele  F.C.E.R., deputatul Aurel Vainer, vă poartă o mare recunoștință pentru ajutorul și sprijinul oferit comunității evreiești în efortul de restaurare a sinagogilor, dar și pentru faptul că în timpul guvernării P.S.D. a fost aprobată legea privind acordarea pen­siilor pentru victimele Holo­caustului și pentru prestarea muncii forțate în România. Primul ministru Netaniahu știa despre aceste realizări?
L.D. – Da, și ne-a adresat mul­țumirile sale; de asemenea, dis­cuția noastră s-a oprit și asupra relațiilor dintre U.E. și Israel, eu personal exprimându-mi convin­gerea că nu este co­rectă o condi­ționare a efortu­rilor pentru procesul de pace de proble­ma­tica etichetării produ­selor din teritorii. L-am asigurat pe pri­mul ministru Netaniahu că voi de­pune toate eforturile ca Ro­mânia să ofere întreg sprijinul pentru ca relația dintre U.E. și Is­rael să ramână echilibrată și pentru adoptarea unor decizii mai corecte în privința Israe­lului.
D.M – Cum vedeți viitorul relațiilor și colaborării pe plan economic, cultural, social, dintre România și Israel?
L.D. – România are un poten­țial foarte mare de dezvoltare a relațiilor cu Israelul. Există extrem de multe domenii care ar putea fi exploatate mult mai mult și aceasta este o chestiune pe care am discutat-o îndelung cu premierul Netaniahu. Am accentuat asupra faptului că în domeniul agriculturii, cercetării, să­nătății, energiei, în domeniul militar, al educației etc. România are capacități de colaborare mult peste cele existente astăzi. Am avut o întâlnire extrem de inte­resantă cu ministrul sănătății, Iaakov Litzman, căruia i-am mul­țumit pentru grija extra­ordinară arătată victimelor incendiului de la „Colectiv”, care s-au aflat în tratament la spitalele din Israel. M-a interesat și modul de aplicare a progra­mului național de stomatologie pentru copiii de sub 14 ani și aș dori ca un asemenea proiect să fie copiat și în România. I-am solicitat ministrului israelian al sănătății sprijin pentru ca pa­cienții care au nevoie de dializă în România să nu mai parcurgă distanțe atât de mari și acesta mi-a promis o colaborare în domeniu.
De asemenea, cred că pentru viitor trebuie făcute toate efor­turile ca România să aibă o coo­perare mult mai bună cu Isra­elul în domeniul securității, ținând cont de conjunctura internațională și regională în acest domeniu..
În prezent, volumul schim­bu­rilor este de 530,6 milioane dolari și această cifră poate de­veni cu mult mai mare. Concret, există interes pentru extinderea proiectelor comune și, în plus, colaborarea în privința atragerii fondurilor europene va deveni o prioritate. Doresc să lansez o cooperare în care Israelul să devină parte în proiectele națio­nale din România și la nivel european, domeniile de interes fiind infrastructură urbană și de transport.
Relațiile excelente dintre Ro­mânia și Israel pot evolua și din punct de vedere parla­men­tar. Am avut o întâlnire foarte po­zitivă cu președintele grupului par­lamentar de prietenie Israel – România, domnul Ioseph Yona, pe care l-am invitat la București. A acceptat bucuros invitația și am convenit să realizăm un cadru parlamenar care să poată fi un fel de umbrelă sau cadru de susținere pentru inițiative în mai multe domenii. Am foarte mare încredere în viitor pentru că deschiderea oficialităților cu care m-am întâlnit este foarte mare. Există, fără îndoială, dorința din partea tuturor (indiferent de partidul căruia aparțin) ca relația cu România să fie mult mai strânsă. Potențialul există, noi dorim același lucru și sunt sigur că se vor realiza proiecte importante.
De altfel, președintele României, Klaus Iohannis, va veni în Israel în luna martie. Este vorba de o vizită foarte importantă și am încredere că în viitor vom face lucruri concrete importante și de interes major pentru ambele state.
D.M. – Ați fost de câteva ori în Israel. Cum vi s-a părut țara noastră de această dată, dumneavoastră care – așa cum afirmă deseori președintele F.C.E.R. Dr Aurel Vainer – sunteți un adevărat și sincer prieten al evreilor?
L.D. – Iubesc Israelul, este a treia oară când vin aici și de fiecare dată simt că îndrăgesc și mai mult această țară. Spiritul Israelului, pe care nu-l simți decât aici, te face să dorești să vii din nou în locul unde am convingerea că este cu adevărat țara Sfântă!
Interviu realizat de Doina Meiseles
9 Doina Dragnea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *